RYCHLÉ PŘESNÉ REGULÁTORY PRO PRŮMYSL

Princip fungování:

Regulátory el. napětí RPR pro „průmysl“ pracují na principu stabilizace nevyžádaného přepětí v el. síti přicházejícího z distribuční soustavy. Úspory 6–23 % je dosahováno ve třech oblastech: regulací přepětí, stabilizací napěťových výkyvů a vyrovnání fázové asymetrie. Podstata zařízení je postavena na vlivu poklesu napětí na asynchronních motory a další výkonové zátěže. Aditivní úspora vzniká také kompenzací nevýkonové složky el. proudu, tzv. jaloviny. Na rozdíl od regulátoru VO, kde je proudová zátěž a další proměnné takřka konstantní, se elektrická síť v budovách, výrobních fabrikách a podobných objektech vyznačuje vysokou diverzitou. Pro zjištění možnosti úspory dané sítě je třeba precizní technická prohlídka místa odběru a připojení analyzační jednotky ve standardní délce 1 týdne pro měření a archivaci jednotlivých charakteristik spotřeby. Získaná data jsou poté zákazníkovi prezentována ve finální nabídce spolu s propočty návratnosti investice, garancemi a možnými formami financování (hotovost, dotace, EPC).

Postup:

  1. Dodáte faktury za 12 měsíců / standardizovaný formulář
  2. Měření charakteristik el. sítě a sběr dat po dobu 1 týdne
  3. Vyhodnocení získaných údajů, vytvoření komplexní nabídky
  4. Prezentace zákazníkovi
  5. Výběr druhu financování
  6. SOD a realizace

Měření

Regulátor RPR200